بایگانی دسته بندی ها: هفته نامه سلامت

اعتباربخشی نسل سوم ابزاری برای ارتقای مستمر کیفی نظام سلامت

به گزارش سپیدآنلاین، علیرضا عسگری در جلسه آموزشی و توانمند سازی ارزیابان اعتباربخشی ادواری با تاکیدبر اهمیت ارتباط پزشک و بیمار گفت: اعتباربخشی نسل سوم بر ایمنی بیمار تاکید دارد.

وی گروه کارشناسی ارزیابان اعتبار بخشی کشور را یکی از سرمایه های سلامت توصیف کرده و تاکید کرد: منابع علمی و ارزیابی اثر بخش روش های اعتبار بخشی باید به صورت مستمر به روز رسانی و مطالعه شود.

عسگری همچنین با تاکید بر اهمیت ارزیابی های سرزده اعتباربخشی به صورت ادواری، نقش دانشگاه های علوم پزشکی کشور را در نظام اعتباربخشی بسیار موثر توصیف و تصریح کرد: ارتباط موثر گروه پزشکی با بیمار اهمیت زیادی دارد، هرگونه کسب امتیاز در خصوص مراقبت و درمان موکول به محوریت پزشک معالج و ارتباط موثر با بیمار و تقویت نقش او در تصمیمات درمانی است.

وی گفت: اعتبار بخشی هر روز در مسیر تعالی گام برداشته و با همت مدیران و کارشناسان و ارزیابان فهیم کشور آینده روشنی به عنوان ابزاری موثر در ارتقای مستمر کیفی نظام سلامت در پیش خواهد داشت.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه هدف از انجام ارزیابی های ادواری، ثبت و مراقبت از خطاهای پزشکی است بیان کرد: ما به دنبال مدیریت و ارتقای نظام گزارش دهی و ثبت خطاهای پزشکی هستیم.

گردشگری سلامت درآمد ارزی مهم برای کشور است

تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۷


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

نام :   
ایمیل : 


کد امنیتی :  
   

قیمت خدمات دندانپزشکی افزایش نمی‌یابد

تاریخ انتشار : ۲۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۵


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

نام :   
ایمیل : 


کد امنیتی :  
   

مراجعه بیهوده به بیمارستان‌‌ها عامل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های سلامت

تاریخ انتشار : ۲۴ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۹


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه

نام :   
ایمیل : 


کد امنیتی :