بایگانی روزانه: اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

فغانی، مسابقه خیریه بانک تجارت را سوت زد

کد خبر : ۸۹۸۷۱
تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

Print This Post Print This Post
Email This Post Email This Post
minuspspbplus

گفتنی است بانک تجارت در راستای مسئولیت های اجتماعی خود پیش از این نیز بارها حامی برگزاری دیدارهای خیریه برای کودکان سرطانی بوده است.

Twitter
Google+
Facebook