Posted in هفته نامه زندگی مثبت

موافقت وزارت اقتصاد و مخالفت بانک مرکزی با اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هدف از تهیه گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف اقتصادی ناشی…