Posted in هفته نامه زندگی مثبت

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس: «کاسپین» و «آرمان» زخمی بر دل سپرده‌گذاران گذاشتند که مرحم‌گذار ندارد/ بانک مرکزی پاسخگو باشد

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اسرع وقت پاسخگوی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی «آرمان» و «کاسپین» و دیگران باشد، افزود:…