بایگانی روزانه: شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

۵۰۰ تومانی خاطره می‌شود/ توقف توزیع اسکناس ۵۰۰۰ ریالی تا پایان سال

مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی افزود: از سال گذشته انتشار اسکناس‌های ۵۰۰۰ ریالی متوقف و به ازای آن سکه ۵۰۰۰ ریالی ضرب می‌شود.