Posted in هفته نامه زندگی مثبت

روایتی از جلسه پر تنش مجلس با وزیر اقتصاد/ پیگیری روند بررسی موسسات مالی هر ۲ هفته بک بار/ مجلس از طولانی شدن زمان دستیابی سپرده گذاران به پولهایشان عصبانی است

در گزارش «وطن‌امروز» آمده است: سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز که با سیاست‌های بانک مرکزی با مشکلات بسیاری دست…