Posted in هفته نامه زندگی مثبت

آخرین وضعیت ادغام آرمان و ملل/نماینده اهواز: پرداختی های موسسه آرمان (وحدت) شهریور شروع می شود/کارکنان اخراج نشوند

به گزارش بانک مردم، همایون یوسفی در گفت و گو با مهر اظهار کرد:  امروز با رئیس بانک مرکزی در حاشیه مراسم…