Posted in هفته نامه زندگی مثبت

هیات عالی‌ رتبه اقتصادی با ریاست رئیس بانک مرکزی کرواسی به ایران می‌آید

به گزارش بانک مردم به نقل از اتاق بازرگانی ایران، گردان باکوتا؛ معاون وزیر امور خارجه کرواسی در دیدار با…