Daily Archive: تیر ۱۱, ۱۳۹۶

بانک اطلاعاتی وثایق بانکی تشکیل شود/میلیونهاپرونده تسهیلاتی داریم

بانک اطلاعاتی وثایق بانکی تشکیل شود/میلیونهاپرونده تسهیلاتی داریم

مهر نوشت؛  احمد بدری در روز دوم همایش بیست و هفتمین سیاستهای پولی و ارزی گفت: تهیه بانک اطلاعاتی از وثایق بانکی لازم است زیرا میلیون‌ها پرونده تسهیلاتی در کشور وجود دارد که باید...