Posted in هفته نامه زندگی مثبت

بانک مرکزی انگلیس حاضر به گشایش حساب تسویه برای بانک‌های ایرانی نشد

کد خبر : ۵۵۷۱۵ تاریخ انتشار : ۲ فروردین ۱۳۹۶ پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: ظاهرا درخواست ایران از بانک مرکزی…