رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: نرخ سود بین بانکی۲۵ درصدی فاجعه است

به گزارش بانک مردم، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در خصوص زیان ده بودن برخی بانک ها گفت: در سال های اخیر در شیوه افشای اطلاعات مالی بانک ها عمدتا رویکرد سازمان حسابرسی اعمال می شد...