طرح های تسهیلاتی بانک قرض الحسنه مهر اعلام شد

مرتضی اکبری ضمن تاکید بر اهداف و استراتژی های بانک افزود: یکی از اهدافی که ما در این بانک برای خود ترسیم کرده ایم و جزئی از فلسفه وجودی بانک ماست، پوشش نیازمندی هایی...