افزایش نرخ دلار و پوند بانکی؛ یورو کاهش قیمت یافت

 بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا با سه ریال افزایش قیمت نسبت به دیروز ۳۲,۳۶۲ ریال، هر پوند انگلیس با ۴۴ ریال رشد قیمتی ۴۰,۵۲۳ ریال و هر یورو با ۶۳ ریال کاهش ۳۴,۷۳۹...