پای بیمه معلم هم به پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان باز شد

جبار کوچکی نژاد، درباره آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: ما همچنان در حال پیگیری هستیم؛ بعد از دیدار اخیر با وزیر آموزش و پرورش با مسئولان و...