Posted in هفته نامه زندگی مثبت

دارایی بانک‌ها دو برابر شد/ افزایش دارایی در دولت یازدهم

بر اساس این گزارش، مجموع دارایی بانک‌ها در تیرماه سال ۹۲ بیش از ۱۴۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که…