Posted in هفته نامه زندگی مثبت

شاخص بهره‌وری بانک اقتصادنوین بهبود می یابد

وی اظهار داشت: برقراری انضباط مالی و مدیریت منابع و مصارف بانک، قائل شدن اولویت برای تامین سرمایه در گردش…