Posted in هفته نامه زندگی مثبت

آمادگی بانک آسیایی AIIB برای مشارکت در طرحهای زیرساختی ایران

عباس آخوندی که در راس هیاتی عالیرتبه در چین بسر می برد، شامگاه سه شنبه با «جین لیچون» رئیس بانک…