Daily Archive: مهر ۱۴, ۱۳۹۵

محمود بهمنی: به روحانی گفتم مراقب زیرمجموعه‌های خود باشد!/شاید از پالیزدار شکایت کنم/ من متهم پروند بابک زنجانی نیستم

محمود بهمنی: به روحانی گفتم مراقب زیرمجموعه‌های خود باشد!/شاید از پالیزدار شکایت کنم/ من متهم پروند بابک زنجانی نیستم

وی تاکید کرد: این حق من است که از او شکایت کنم. بهمنی با بیان اینکه برداشت شبانه و روزانه ندارد، خاطرنشان کرد: کسی که تخلف کند، تخلف کرده است ما برداشت کردیم و...