ملاحظات سیاسی و جناحی در تصمیمات شورای نگهبان جایگاهی ندارد

به گزارش سایت مجله ای خبری رویکرد ;

سام سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت بعضی هجمه‌ها به شورای نگهبان با بیان اینکه دو وظیفه‌ی اصلی این شورا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی و دیگری نظارت بر انتخابات است، گفت: کار شورای نگهبان را می‌توان نوعی قضاوت دانست. بالطبع اعلام مغایرت مصوبه یا عدم احراز صلاحیت یک نامزد انتخابات، می‌تواند نارضایتی به همراه داشته باشد و همین مسأله منجر به انتقاد و هجمه افراد ناراضی به عملکرد قانونی شورای نگهبان می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: البته بخش عمده‌ای از هجمه‌ها از باب دشمنی با نظام اسلامی است؛ چرا که شورای نگهبان یکی از مهمترین و حساس‌ترین نهادهای نظام اسلامی است و معمولاً مرکز ثقل حاکمیت که وظیفه‌ی حفظ اسلامیت نظام را بر عهده دارد، دور از هجمه‌های دشمنان نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ضمن طبیعی خواندن هجمه‌ها، اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان به این موضوع واقف هستند و خوب می‌دانند این هجمه‌ها از سابق بوده و در آینده نیز وجود خواهد داشت.

سوادکوهی با بیان اینکه کار شورای نگهبان بسیار حساس است، گفت: چند سالی است مشروح مذاکرات این شورا با همت پژوهشکده شورای نگهبان تدوین و منتشر می‌شود، نکته اینجاست که در ظاهر مذاکرات این شورا در پشت درهای بسته انجام می‌شود و همین موضوع ظن و گمان‌های متفاوتی نسبت به عملکرد قانونی شورای نگهبان بوجود می‌آورد.

این عضو حقوقدان ادامه داد: لذا تبیین وظایف این شورا که کاملاً با بی‌طرفی و با لحاظ اسلامیت و دیانت انجام می‌شود، به عهده‌ی اعضای آن است تا افکار و اذهان عمومی در جریان وظایف و عملکرد این شورا که در چارچوب قانون انجام می‌شود، قرار بگیرند.

سواد کوهی با تأکید بر اینکه ملاحظات سیاسی و جناحی در تصمیمات این شورا محلی از إعراب ندارد، گفت: در حاکمیتِ قضائی، اگر سیاست در قضاوت وارد شود، عدالت از طرف دیگر خارج می‌شود؛ لذا هرچه سیاست از دستگاه قضا دور شود، دستگاه قضائی نیز به وظیفه‌ی خودش بهتر عمل خواهد کرد. اما حاکمیتِ شورای نگهبان دارای سیاستی به نام «مصالح» است.

وی با بیان اینکه در تشخیص «مصالح» معمولاً تنوع دیدگاهی وجود دارد، تصریح کرد: احزاب مختلف در یک زمینه‌ی خاص، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به همدیگر دارند، اینجاست که شورای نگهبان وقتی تصمیم و مصلحتی در چارچوب قانون و نظارت استصوابی اتخاذ می‌کند، احزاب و گروه‌هایی که دیدگاه متفاوتی نسبت به دیدگاه این شورا دارند، این تصمیم را به عدم بی‌طرفی و جانبداری سیاسی محکوم می‌کنند.

وی تصمیمات شورای نگهبان را در چارچوب قانون و بر مبنای حفظ اساس و بنیان نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: تشخیص صواب در حفظ نظام، دارای اولویت است و در نظام اسلامی یکی از مسائل بسیار کلیدی برای حفظ نظام، اسلامیت است. لذا باید قوام اصلی و ستون خیمه نظام اسلامی حفظ شود که از این جهت کار شورای نگهبان بسیار حساس و سخت است.

جانبداری و سیاسی‌کاری در کار شورای نگهبان وجود ندارد

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه چیزی به عنوان جناحی و سیاسی‌کاری به معنای جانبدارانه عمل کردن برای یک جناح خاص، در کار شورای نگهبان وجود ندارد، افزود: در عملکرد شورا اسلامیت حاکم است، به همین خاطر انتقاد یا هجمه‌ها که امری طبیعی است، در وظایف قانونی این شورا که همان اسلامیت و حفظ نظام است، خللی وارد نمی‌کند و همه‌ی اعضا نهایت سعی خود را در بی‌طرفی انجام می‌دهند و در مسیر اسلامیت گام برمی‌دارند.

سوادکوهی با اشاره به اصل ششم قانون اساسی که اشعار می‌دارد امور کشور باید به اتکاء آرا عمومی و از راه انتخابات اداره شود، گفت: در کشور ما ارکان حاکمیتی با حضور مردم و با نظارت خود مردم و از طریق انتخابات اداره می‌شود و این مردم هستند که به نظام اسلامی قدرت می‌دهند. لذا از مشخصات مهم و بی‌بدیل نظام جمهوری اسلامی که پس از انقلاب به منصه ظهور و بروز رسید، مردم‌سالاری دینی آن است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان راجع به رایانه‌ای شدن انتخابات گفت: در انتخابات رایانه‌ای مزایای زیادی از جمله سرعت‌عمل، سرعت‌جمع‌بندی و سرعت‌انتقال وجود دارد اما نسبت به امنیت شبکه، ایرادات و مسائلی مطرح است؛ چرا که قسمتی از شبکه‌ی مورد نظر در داخل و قسمتی نیز در خارج قرار دارد. آیا می‌توان به امنیت شبکه اطمینان حاصل کرد؟ آیا به این شکل امنیت شبکه تأمین خواهد شد؟ لذا هر زمان اطمینان حاصل شد که امنیت شبکه تأمین شده است و خللی به آرا مردم وارد نمی‌شود، می‌توان انتخابات را به صورت رایانه‌ای برگزار کرد.

سوادکوهی در پایان تصریح کرد: اگر برای انتخابات سنتی (دستی) خللی متصور است، قطعاً با توجه به عدم وجود تأمین امنیت شبکه، خلل‌پذیری در انتخابات رایانه‌ای خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین شورای نگهبان با کلیت انتخابات رایانه‌ای مخالفتی ندارد اما برگزاری آن، مشروط به تأمین امنیت شبکه است تا آنچه منطبق با رأی و نظر مردم است از طریق برگزاری انتخابات رایانه‌ای بدست آید.

Let’s block ads! (Why?)

Author: رویکرد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *