ریز دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی

به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در خردادماه سال جاری نشان میدهد که میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه  امسال ۵۸۰۴٫۸ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۲ درصد افزایش یافته است.

در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۲۹۹٫۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۵ به میزان ۲۰٫۶ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ۹۳۰۲٫۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲۲٫۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد ۱٫۴ درصدی نسبت به اسفندماه است.

خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی

میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۵۲۴۶٫۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۲۷ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۶٫۳درصد رشد است.

بدهی های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۱۵۵۶٫۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل۲٫۲ درصد رشد داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

میزان دارایی های خارجی در این بخش با ۰٫۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۴۰۹ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۱۲ درصد رشد، ۷۰٫۸هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با  ۲۰٫۱درصد رشد به ۱۳۸۷٫۵هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین بدهی بخش غیردولتی نیز در دوره خردادماه سال ۹۶ با ۲۲٫۸ درصد رشد، ۹۲۲۰٫۶ هزار میلیارد ریال است.

خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری

میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹٫۹ درصد رشد نشان می دهد.

سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۲۷۹٫۲ هزار میلیارد ریال بوده که ۳۸ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررسی،۳۹۵۴٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۵ دارای ۲۵٫۵ درصد رشد است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۵۷۲٫۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۱٫۷ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی در این دوره رقم ۴۵۰۰٫۳هزار میلیارد ریال است که ۱۳٫۲ درصد رشد دارد.

Author: رویکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *