بدهی دولت به بانک مرکزی فراتر از سقف تنخواه بودجه رشد کرد/ افزایش ۲۹.۴ درصدی سپرده‌های سرمایه‌گذاری

 براساس جداول خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، مجموع دارایی خارجی بانک مرکزی با ۳٫۳ درصد کاهش در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۳۴۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال ۲۱ درصد رشد داشته و به ۶۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بالغ شده است. از این میزان ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که در پنج ماهه اول امسال ۴۲٫۶ درصد رشد داشته و ۲۸ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان دیگر سهم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است که در پنج ماهه اول امسال فقط ۱٫۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش فارس، حجم کل بودجه عمومی سال جاری ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه دولت مجاز به دریافت حداکثر ۳ درصد بودجه عمومی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه است، بدهی دولت در ۵ ماهه اول حداکثر ۸ هزار و ۱۰ میلیارد تومان جای رشد داشت اما در این مدت ۱۰ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان به حجم بدهی افزوده شده است.

* بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان است که در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری ۱۲٫۲ درصد و پنج ماهه اول امسال ۹٫۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

* حجم کل دارایی‌های بانک مرکزی ۵۱۰ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان

سایر دارایی‌های بانک مرکزی با ۲۷۶٫۱ درصد افزایش ۸ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. در مجموع کل دارایی‌های بانک مرکزی ۵۱۰ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است که در پنج ماهه اول امسال ۳٫۴ درصد رشد داشته است.

مجموع اسکناس و مسکوک در پنج ماهه اول امسال تغییر نداشته و ۴۸ و ۷۶۰ میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان ۳۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اسکناس مسکوک در دست اشخاص، ۱۰ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها و ۵ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی قرار دارد.

* ۱۱۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان از سپرده‌ها به سپرده قانونی تبدیل شده است

سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پنج ماهه اول امسال ۹٫۱ درصد رشد داشته و به ۱۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از این میزان سپرده قانونی ۱۱۲ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان و سپرده دیداری ۴ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان است.

سپرده دیداری ۱۹٫۱ درصد کاهش و سپرده قانونی ۱۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

*کاهش ۲۲٫۲ درصد سپرده‌گذاری دولت نزد بانک مرکزی در یک سال

مجموع سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مدت مذکور ۲٫۱ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۲۲٫۲ درصد کاهش یافته و ۳۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ۲۸ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان و سپرده‌های شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ۴ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان است.

* کاهش ۴٫۷ درصدی بدهی‌های ارزی 

بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در بازه زمانی اسفند ۹۴ تا مرداد ۹۵ به میزان ۱٫۶ درصد و در یک سال منتهی به مردادماه امسال ۴٫۷ درصد کاهش یافته است. مجموع بدهی‌های ارزی ۱۵۵ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان است.

* رشد ۳۰٫۱ درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی

حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۳۰٫۱ درصد در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ‌یک هزار و ۶۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان بوده است. در ۵ ماه منتهی به مرداد رشد سپرده‌ها ۸٫۹ درصد بوده است.

* سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲۹٫۴ درصد رشد کرد

در مرداد ماه نسبت به مرداد ماه سال قبل رشد سپرده‌های دیداری ۱۱۵ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۲۹٫۴ درصد، سپرده‌های قرض‌الحسنه ۴۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان و سایر ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درج شده است.

رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در ۵ ماهه اول امسال با وجود برخی نگرانی‌ها نسبت به کاهش آن، ۸٫۳ درصد رشد داشته که ۰٫۲ درصد بیش از رشد نقدینگی بوده است.

* بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی در مردادماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۹٫۳ درصد افزایش داشته و به ۱۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بالغ شده است.

بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی در این مدت ۰٫۶ درصد رشد کرده و در گزارش بانک مرکزی ۵۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان ثبت شده است.

بدهی بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری ۱۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان درج شده که در پنج ماهه امسال ۳۰٫۳ درصد افزایش داشته است.

* بدهی بخش دولتی به بانک‌ها

بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری در دوازده ماه منتهی به مرداد ۲۰٫۸ درصد و در پنج ماهه اول امسال ۳٫۹ درصد افزایش داشته و ۳۵ هزار و ۲۰ میلیارد تومان شده است.

این بدهی به بانک‌های تخصصی ۴۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی ۵۸ هزار و ۲۰ میلیارد تومان است.

Author: رویکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *